Tabellen
   
Dichtheden van allerhande stoffen  
   
E-nummers  
   
Gevarensymbolen en -aanduidingen  
   
Oplosbaarheid in water  
   
Mengsels  
   
PSE (afgeronde waarden) PSE (kwantitatieve waarden)
   
R&S-zinnen + combinatiezinnen  
   
Smeltpunten van allerhande stoffen  
   
Voedingsmiddelen samenstelling