Oplosbaarheid

Oplosbaarheid van stoffen in water (kamertemperatuur)

 
  OH- O2- Cl- Br- I- S2- SO32- SO42- CO32- PO43- NO3- Ac-
Na+ g r g g g g g g g g g g
K+ g r g g g g g g g g g g
NH4+ - - g g g o g g o o g g
Ca2+ m r g g g m s m s s g g
Ba2+ g r g g g m s s s s g g
Ag+ - s s s s s s m s s g m
Pb2+ s s m m s s s s s s g g
Hg+ - s s s s s s s s s g m
Hg2+ - s g m s s  - r s s g g
Cu2+ s s g g - s s g s s g g
Al3+ s s g g g r - g r s g g
Fe2+ s s g g g s s g s s g g
Fe3+ s s g g - s - g r s g g
Mg2+ s s g g g m s g s s g g
Zn2+ s s g g g s s g s s g g
     
g goed oplosbaar in water (meer dan +/- 0,1 mol/l)
m matig oplosbaar in water (minder dan +/- 0,1 mol/l en meer dan +/- 0,01 mol/l)
s slecht oplosbaar in water (minder dan +/- 0,01 mol/l)
o stof ontleedt geheel of gedeeltelijk in water
r stof reageert met water