Mengsels

Mengsels (heterogeen - colloïdaal - homogeen)

   
Heterogene mengsels  
   
Heterogene mengsels zijn mengsels waarin men ten minste één van de componenten kan onderscheiden. De stofdeeltjes van deze component(en) zijn groter dan 10-7 m
   
Emulsie Colloïdaal (heterogeen) mengsel van kleine vloeistofdruppeltjes die in een andere vloeistof zweven zodat de vloeistof troebel is. (bv: olie in azijn)
   
Suspensie Heterogeen mengsel van een vaste stof in een vloeistof: er zweven kleine vastestofdeeltjes in de vloeistof. De vloeistof is troebel. (bv: krijtstof in water)
   
Grove mengsels De verschillende componenten van dit heterogeen mengsel zijn vast. (bv: kruidenmengsel)
   
Nevel Heterogeen mengsel uit fijne vloeistofdruppeltjes verdeeld in een gas (bv: mist)
   
Rook Heterogeen mengsel uit fijne vaste stofdeeltjes in een gas (bv: sigarettenrook)
   
Schuim Heterogeen mengsel van een gas in een vloeistof (bv: zeepsop)
   
Homogene mengsels of oplossingen
   
Oplossingen zijn mengsels waarin men de verschillende componenten niet meer van elkaar kan onderscheiden daar de deeltjesdiameter kleiner is dan 10-9 m.
   
Soorten oplossingen

Oplosmiddel

Opgeloste stof

Voorbeeld

   
vloeibare oplossingen

vloeistof (water)

vloeistof (alcohol)

bier

   
vloeibare oplossingen

vloeistof (water)

gas (CO2)

spuitwater

   
vloeibare oplossingen

vloeistof (water)

vaste stof (zout)

zoutoplossing

   
gasvormige oplossingen

gas (stikstofgas)

gas (zuurstofgas)

lucht

   
vaste oplossingen

vaste stof (koper)

vaste stof (ijzer)

metaallegering

   
Colloïdale mengsels  
   
Deze mengsels vormen de overgang tussen heterogene en homogene mengsels. De deeltjesgrootte van de 'opgeloste' stof of stoffen ligt tussen 10-7 m en 10-9 m

bv: melk (vetdruppeltjes in water);