Stoffenfiche

Chemische stofnaam

   
Triviale na(a)m(en)
   
Formule
   

Uitzicht

   
Kookpunt
   
Smeltpunt
   
Oude Gevarensymbo(o)l(en)  (omcirkel)

   
Nieuwe Gevarensymbo(o)l(en) (omcirkel)  
   
             
  Houder onder Druk!   Gezondheidsgevaar op lange termijn!      
Betekenis gevarensymbo(o)l(en)
   
R-zinnen of H-zinnen
   
S-zinnen of P-zinnen
   

Afvalverwerking